ძირითადად ეწევა ახალი ფარმაცევტული შუალედური პროდუქტების შემუშავებასა და წარმოებას

ჩართულია კიბოს საწინააღმდეგო, გულ-სისხლძარღვთა, ფსიქიკური დაავადებების და სხვა სფეროებში

top_03
head_bg1
 • 4-chloro-N-methyl-2-pyridinecarboxamide

  4-ქლორო-N-მეთილ-2-პირიდინკარბოქსამიდი

  N-მეთილ-4-ქლოროპირიდინ-2-კარბოქსამიდი IFLAB-BBF2108-0189;

  4-ქლორო-N-მეთილპირიდინ-2-კარბოქსამიდი;

  N-მეთილ-4-ქლორო-პირიდინ-2-კარბოქსამიდი;

  4-ქლორო-N-მეთილპიკოლამიდი;

  4-ქლორო-N-მეთილ-2-პირიდინკარბოქსამიდი;

  4-ქლორო-ნ-მენტილფკოლინამიდი;

  4-ქლოროპირიდინ-2-კარბოქსილიციდისმეთილამიდი;

  N-მეთილ-4-ქლორო-2-პირიდინკარბოქსამიდი

 • N-(4-(Benzyloxy)benzylidene)-4-fluoroaniline

  N-(4-(ბენზილოქსი)ბენზილიდენ)-4-ფტორანილინი

  N-(4-(ბენზილოქსი)ბენზილიდენი)-4-ფტორანილინი 4-(4-ბენზილოქსიბენზილიდენი)ფტოროანილინი;

  N-(4-(ბენზილოქსი)ბენზილიდენ)-4-ფტორბენზენამინი;

  4-ფტორ-N-[[4-(ფენილმეთოქსი)ფენილ]მეთილენ]ბენზენამინი;

  N-(4-(ბენზილოქსბენზილიდენი)-4-ფტოროანილინი;

  4,4-ბენზილოქსიბენზილიდენ P-ფტოროანილინი;

  4-ბენზილოქსიბენზილიდენი-(4-ფ…;

  ბენზენამინი,4-ფტორ-N-[[4-(ფენილმეთოქსი)ფენილ]მეთილენ]-

 • Ethyl trans-2-(4-Aminocyclohexyl)acetate Hydrochloride

  ეთილის ტრანს-2-(4-ამინოციკლოჰექსილ)აცეტატის ჰიდროქლორიდი

  ეთილის ტრანს-2-(4-ამინოციკლოჰექსილ)აცეტატის ჰიდროქლორიდი ეთილ2-[(1r,4r)-4-ამინოციკლოჰექსილ]აცეტატეჰიდროქლორიდი;

  ეთილტრანს-2-(4-ამინოციკლოჰექსილ)აცეტატის ჰიდროქლორიდი;

  ციკლოჰექსანაცეტაციდი,4-ამინო-,ეთილესტერი(ჰიდროქლორიდი)(1:1),ტრანს-;

  ეთილ2-(ტრანს-4-ამინოციკლოჰექსილ)აცეტატეჰიდროქლორიდი;

  CariprazineImpurity7;

  ტრანს-4-ამინოციკლოჰექსანაცეტაციდიეთილესტერიჰიდროქლორიდი;

  ტრანს-2-(4-ამინოციკლოჰექსილ) აცეტიციდისეთილესტერჰიდროქლორიდი

 • 10,11-Dihydro-11-oxodibenzo[b,f][1,4]thiazepine

  10,11-დიჰიდრო-11-ოქსოდიბენზო[b,f][1,4]თიაზეპინი

  10,11-დიჰიდრო-11-ოქსოდიბენზო[b,f][1,4]თიაზეპინი 10H-დიბენზო-(1,4)-თიაზეპინი-11-ONE;

  10,11-დიჰიდრო-11-ოქსოდიბენზო[B,F][1,4]თიაზეპინი;

  დიბენზო[B,F][1,4]თიაზეპინი-11-[10H]ONE(DBTO);

  10,11-დიჰიდრო-1ქიმიური წიგნი1-ოქსოდბენზო-1,4-თიაზეპინი;

  10H-დიბენზო[B,F][1,4]თიაზეპინი-11-ONE;

  დიბენზოB,F1,4თიაზეპინი-11-(10H)One-Dptp;

  დიბენზო[B,F][1,4]თიაზეპინი-11-[10H]ONE

 • 6-Hydroxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one

  6-ჰიდროქსი-7-მეთოქსი-3,4-დიჰიდროქინაზოლინ-4-ონი

  6-ჰიდროქსი-7-მეთოქსი-3,4-დიჰიდროქინაზოლინ-4-ონი 4(3H)-ქინაზოლინონი,6-ჰიდროქსი-7-მეთოქსი-;

  GefitinibinterMediateII;

  6-ჰიდროქსი-7-მეთოქსიქინაზოლინ-4-ონი;

  6-ჰიდროქსი-7-მეთოქსი-3H-ქინაზოლინ-4-ონი;

  7-მეთოქსიქინაზოლინი-4,6-დიოლი;

  6-ჰიდროქსი-7-მეთოქსიქინაზოლინ-4(1H)-ონი

 • 5-Formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid

  5-ფორმილ-2,4-დიმეთილ-1H-პიროლ-3-კარბოქსილის მჟავა

  5-ფორმილ-2,4-დიმეთილ-1H-პიროლ-3-კარბოქსილის მჟავა 3,5-დიმეთილ-2-ფორმილპიროლ-4-კარბოქსილიციდი;

  5-ფორმილ-2,4-დიმეთილპიროლ-3-კარბოქსილიციდი;

  5-FORMYL-2,4-DIMETHYL-1H-PYRROLE-3-CARBOXYLICACID98%;

  5-ფორმილ-2,4-დიმეთილ-1h-პიროლ-3-კარბოქსიმჟავა;

  5-ForMyl-2,4-diMethyl-1H-;

  2,4-დიმეთილ-5-ფორმილ-1H-პიროლ-3-კარბოქსილიციდი97%;

  Sunitinibinter Mediate

 • 4-[(3-fluorophenyl)methoxy]-Benzaldehyde

  4-[(3-ფტორფენილ)მეთოქსი]-ბენზალდეჰიდი

  4-(3-ფლუორო-ბენზილოქსი)-ბენზალდეჰიდი

  ბენზალდეჰიდი, 4-[(3-ფტორფენილ)მეთოქსი]-;

  4-[(3-ფტორფენილ)მეთოქსი]-ბენზალდეჰიდი;

  SafinamidemesylateIntermediate;

  SafinamidemesylateIntermediate1;

  4-3-ფლუორო-ბენზილოქსი)-ბენზალდეჰიდიშუალედური1;

  4-(3-ფტორბენზილოქსი)ბენზალდეჰიდი>;

  4-(3-ფლუორო-ბენზილოქსი)-ბენზალდეჰიდიფანდაკემი;საფინამიდი შუალედური1

 • 3,4-Dihydro-7-methoxy-4-oxoquinazolin-6-yl acetate

  3,4-დიჰიდრო-7-მეთოქსი-4-ოქსოქინაზოლინ-6-ილ აცეტატი

  3,4-დიჰიდრო-7-მეთოქსი-4-ოქსოქინაზოლინ-6-ილ აცეტატი 7-მეთოქსი-4-ოქსო-1,4-დიჰიდროქინაზოლინ-6-ილ აცეტატი;

  6-აცეტოქსი-7-მეთოქსი-3H-ქინაზოლინ-4-ონი;

  4-ჰიდროქსი-7-მეთოქსიქინაზოლინ-6-ილაცეტატი;

  6-მეთოქსი-4-ოქსო-3,4-დიჰიდროქინაზოლინ-7-ილაცეტატი;

  (7-მეთოქსი-4-ოქსო-1H-ქინაზოლინ-6-ილ)აცეტატი;

  6-აცეტოქსი-7-მეთოქსი-3H-ქინაზოლინ-4-ონი;

  6-აცეტოქსი-7-მეთოქსი-3,4-დიჰიდროქინაზოლინ-4(3H)-ონი;

  4-დიჰიდრო-7-მეთოქსი-4-ოქსოქინაზოლინ-6-ილაცეტატი

 • 2-Chloro-6-methylaniline

  2-ქლორო-6-მეთილანილინი

  2-ქლორო-6-მეთილანილინ ბენზენამინი, 2-ქლორო-6-მეთილ-;

  ბენზენამინი,2-ქლორო-6-მეთილ-(6-კოტი);

  o-ტოლუიდინი,6-ქლორო-;

  2-ქლორო-6-მეთილბენზენამინი;

  ქლორო-6-მეთილ-ფენილამინი;

  2-ქლორო-6-მეთილანინი;

  ბენზოლამინი,2-ქლორო-6-მეთილ-;

  2-ქლორო-6-მეთილანილინი, როგორც წესი, 99%

 • 2-Chloro-4-(1-pipridylmethyl)pyridine

  2-ქლორო-4-(1-პიპრიდილმეთილ)პირიდინი

  2-ქლორო-4-((პიპერიდინ-1-YL)მეთილ)პირიდინი 2CL4PPRMPY;

  2-ქლორო-4-(1-პიპერიდილმეთილ)პირიდინი;

  2-ქლორო-4-((პიპერიდინ-1-YL)მეთილ)პირიდინი;

  2-ქლორო-4-პიპრიდილმეთილ)პირიდინი;

  2-ქლორო-4-(პიპერიდინომეთილ)პირიდინი;

  პირიდინი, 2-ქლორო-4-(1-პიპერიდინილმეთილი)-

 • 2-Aminothiazol-4-acetic acid

  2-ამინოთიაზოლ-4-ძმარმჟავა

  ამინოთიაზოლ-4-ძმარმჟავა (2-ამინო-1,3-თიაზოლ-4-ილ) ძმარმჟავა;

  2-ამინო-4-თიაზოლაცეტაციდი;

  CeftibutenRelated Impurity2;

  2-(2-ამინო-1,3-თიაზოლ-4-ილ)ეთანოიციდი;

  ეთილ-2-(ამინოთიაზოლ-4-ილ)-2-ოქსო-აცეტატი (EAOA);

  2-ამინოთიაზოლ-4-აცეტიკაCld;

  ATAH2-(2-ამინოთიაზოლ-4-ილ)აცეტაციდი;

  2-(2-აზანიუმილ-1,3-თიაზოლ-4-ილ)აცეტატი

 • 2-Amino-N-(2-chloro-6-methylphenyl)thiazole-5-carboxamide

  2-ამინო-N-(2-ქლორო-6-მეთილფენილ)თიაზოლ-5-კარბოქსამიდი

  2-ამინო-N-(2-ქლორო-6-მეთილფენილ)თიაზოლ-5-კარბოქსამიდი

  2-ამინო-N-(2-ქლორო-6-მეთილფენილ)-1,3-თიაზოლ-5-კარბოქსამიდი98%;

  DasatinibIMpurity2;

  2-ამინო-N-(2-ქლორო-6-მეთილფენილ)თიაზოლ-5-კარბოქსიმიდი);

  2-ამინო-5-[(2-ქლორო-6-მეთილფენილ)კარბამოილ]-1,3-თიაზოლი,2-ქიმიური ბუკმინო-5-[(6-ქლორო-ო-ტოლილ)კარბამოილ]-1,3-თიაზოლი;

  5-თიაზოლკარბოქსიმიდი,2-ამინო-N-(2-ქლორო-6-მეთილფენილი);

  DasatinibIntN-2;

  2-ამინო-N-(2-ქლორო-6-მეთი);

  2-ამინო-N-(2-ქლორო-6-მეთილფენილ)-5-თიაზოლკარბოქსიმიდი

12შემდეგი >>> გვერდი 1/2
ᲠᲩᲔᲕᲔᲑᲘ